Om os

Lær os at kende

 

Inden du beslutter dig for at kontakte os, vil du måske gerne kende mere til vores værdier og vide, hvem vi er, hvordan vi arbejder og hvem vi samarbejder med?

Det kan du læse mere om herunder.

 

 

 

 

 

 

 

DKFM?

Hvem er vi?

Danske Forsikringsmæglere Erhverv (DKFM) er en traditionel og på samme tid nytænkende forsikringsmæglervirksomhed.

Vi yder professionel rådgivning, sparring og formidling af forsikringer til stort set alle typer af virksomheder og organisationer.

Vi lægger stor vægt på gode og langvarige relationer til vores kunder og samarbejdspartnere.
Med gode relationer og godt samarbejde følger de bedste løsninger og muligheder for vores kunder.

Med forsikringsmæglere i de jyske, fynske og sjællandske områder kan vi rådgive og betjene kunder i hele Danmark, ligesom vi også rådgiver og betjener kunder i Grønland.

Vi samarbejder med alle betydende forsikringsselskaber i Danmark samt en række forsikringsagenturer med særlige specialer og aftaler.

Firmapension og sundhedsforsikring tilbydes via vores samarbejdspartner Danske Pensionsmæglere

 

N

AMBITIØSE

Vi vil være ambitiøse i at finde de bedste løsninger og opnå resultater, der overgår dine forventninger.
Det gør vi ved hele tiden at have fokus på et højt serviceniveau, høj faglighed og ved at se din virksomhed med “nye øjne”.

w

Forståelige

Forsikring kan være en kompleks størrelse.
Gennem åben dialog skal vi sikre, at du føler dig godt tilpas og får lyst til at stille alle de spørgsmål, der falder dig ind.

Ordentlige

Vi behandler folk, som vi selv gerne vil behandles.
I alt, hvad vi foretager os overfor kunder, forretningsforbindelser og samarbejdspartnere, vil vi anses for ordentlige.

Ordentlighed er også at sige nej, når vi støder på en opgave, som vi af den ene eller anden grund ikke kan løfte.

}

Tilgængelige

Vi er der, når du har brug for os.
Vi overholder aftaler, deadlines og møder til tiden, eller giver besked, hvis noget kommer i vejen.
Gennem vores kundeside sikrer vi, at du har adgang til dine forsikringsoplysninger, uanset hvor og hvornår du har brug for dem.

Langsigtede

Vi ønsker langsigtede kunderelationer og høj kundetilfredshed og tillid, som skabes gennem tæt dialog og løbende opfølgning på de aftaler, vi indgår.

Samarbejde

Sådan foregår det

l

Fuldmagt og samarbejdsaftale

Inden arbejdet påbegyndes, underskrives en fuldmagt og en samarbejdsaftale.

Fuldmagten benyttes overfor forsikringsselskaber.

Samarbejdsaftalen beskriver omfanget af de opgaver, vi skal varetage og det honorar, der skal betales for dette.

Sammen udarbejder vi en handlingsplan for de fremtidige opgaver og vores samarbejde. 

i

OPtimering og kontrol af forsikringer

Vi klarlægger virksomhedens forsikringsmæssige risici og aftaler, hvordan disse skal håndteres.

Vi opdaterer bestående forsikringer, så de stemmer overens med de aftalte ønsker og behov.

Vi sørger for løbende ajourføring og kontrol af policer og præmieopkrævninger.

Efter aftale gennemfører vi udbud af det samlede forsikringsprogram.

forebyggelse og hjælp ved skader

Vi kommer med forslag, der kan medvirke til at nedbringe risikoen for skader og konsekvensen af de skader, der trods dette kan opstå.

Vi samarbejder med nogle af landets dygtigste rådgivere inden for forebyggelse af skader.

Når der sker skade, står vi klar med rådgivning og sparring ifm. anmeldelse og det efterfølgende forløb.

Formidlingshonorar

Hvad er med i prisen?

Prisen for vores ydelser er sammensat af:

 • Analyse- og opstartshonorar
  Et engangshonorar, som betales ifm. opstart af samarbejdet og analyse af forsikringsbehovet.
 • Formidlings- og betjeningshonorar
  Et årligt honorar for den betjening, rådgivning, forhandling og ajourføring af forsikringsprogrammet, som vi varetager undervejs i samarbejdet.
 • Udbudshonorar
  Et engangshonorar som betales ifm. gennemførelse af udbud, tilbudsvurdering og rådgivning om valg af forsikringsleverandører for det samlede forsikringsprogram.

Honoraret kan være sammensat af individuelle beløb for hver af de nævnte ydelser eller som et samlet årligt honorar, der indeholder alle elementer.

 

Følgende ydelser leveres efter forudgående aftale og pris:

 • Enkeltstående udbud på korttidsforsikringer
  Det kan være entreprise-, byggeskade- og projektansvarsforsikring.
 • Ingeniør- og andre tekniske ydelser
  Det kan være udarbejdelse af ingeniørrapporter og risikovurderinger, en beredskabsplan eller en større plan for forebyggelse af skader.
 • Opgørelse af større eller komplekse skader
  Skadesrådgivning ifm. større eller komplekse skader, hvor behovet for rådgivning strækker sig ud over den indledende rådgivning og anmeldelse, der er indeholdt i aftalen.

Kontraktrådgivning eller rådgivning om udformning af salgs-, leverings- og indkøbsbetingelser leveres ikke af DKFM.

 

samarbejde der skaber værdi

Sammen skaber vi de bedste løsninger

Sammen med den forsikringsansvarlige i virksomheden er det vores opgave at sikre, at I hele tiden har de korrekte forsikringer.
Det sker i et tæt samarbejde, hvor vi gennemgår virksomhedens forsikringsbehov og ønsker og sikrer, at disse er afstemt med de etablerede forsikringer.

Vi er hele tiden med på sidelinjen og følger udviklingen i din virksomhed, så dine forsikringer løbende tilpasses det aktuelle behov.

Med vores markedskendskab og erfaring i bagagen gennemfører vi med passende intervaller udbud af det samlede forsikringsprogram. Derved sikres, at I hele tiden har den rette forsikringsløsning til den rette pris.

I tilfælde af skade står vi klar med rådgivning og sparring ift. anmeldelse og kontrol af selskabets skadesbehandling.
Derved sikres, at I får den erstatning, I er berettiget til.

Med os på sidelinjen kan I bruge mere tid på det, som I er allerbedst til.